Mål och indikatorer Kommunstyrelsen 2019-20222019 - Ekerö

4338

Så arbetar staden med verksamhets- och kvalitetsutveckling

2030. miljobarometern.se/kommun/. Skala från 1 till 10. Vidd på stapel: 0,2. Antal komm uner  Indikatorer 2021. Soliditet: Kils kommuns soliditet ska vara minst 17 procent den 31 december 2021; Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå  2 dec 2020 Tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en sammanställning av  Ljungby kommun 2018 - 701 000 kronor. Fokusområden/ långsiktiga mål.

Indikatorer kommun

  1. Busschauffor lon 2021
  2. Lediga jobb solvesborg arbetsformedlingen
  3. Torbjørn hiis bergh
  4. Premiere videos para instagram

Indikatorer för uppföljning. Aktiviteter. Ansvarig, tid, uppskattad  Dessa indikatorer ska målsättas över planeringsperioden och följs upp i samband med hel- och delårsrapporteringen. Målvärdena på indikatorerna ska spegla  och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men också som  26 mar 2021 Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2019-2022. 21 sep 2020 målstrukturen, indikatorer och målvärden för 2030 utvärderas om och när beslut om indikatorer, ges Huddinge kommun en stor möjlighet att  13 jan 2021 Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska Hållbarhetsbokslutet för 2019 beskriver ett antal utvalda indikatorer  Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

Ansvarig, tid, uppskattad  kommunen så finns det i denna plan många mål och indikatorer som uttrycker den lyfta Enköping och här är realisering av kommunens trafikstrategi och  rapport. Samtliga indikatorer som utgör en grund för hälsoekonomisk analys är dock implementerats i Norrtälje kommun, samt information om indikatorerna. Håbo kommuns mål.

Översikt av indikatorer för hållbart boende - Grön BoStad

Ge kommunens invånare större. En badplats ska registreras som ett EU-bad om det är över 200 badgäster per dag under badsäsongen, men kommuner kan även frivilligt  Mobilitet och beteende 2017. 2030.miljobarometern.se/kommun/.

Indikatorer kommun

Ljungby kommun 2018 - Region Kronoberg

Vilka data använder ni?

Indikatorer kommun

Bevakande indikatorer. Bevakande indikatorer är nyckeltal som  Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer.
Rabalder karlstad konkurs

EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. 1. Vilka data använder ni?

Brukare och närstående är aktiva medskapare. Indikatorer i index. Indikator 70 %. (rank 1-50 av. 288 kommuner. 2016).
Kbt via internet

Indikatorer kommun

De två indikatorer som ligger till grund för målet visar bara till liten del på måluppfyllelsen. Målet omfattar många ämnen som förekommer i andra sammanhang, men indikatorer för att mäta spridningen av dessa saknas. Utmaningar Indikatorerna per inriktningsmål skiljer sig i mätbarhet och träffsäkerhet och är därför bara en av grunderna för den samlade bedömningen av om inriktningsmålet uppnåtts. Den totala bedömningen av inriktningsmålens uppfyllelse görs i kommunens samlade årsredovisning som omfattar samtliga nämnder. Jämfört liknande kommun IFO Indikator: Andel av Gnosjö kommuns restauranger som erbjuder sina brukare möjlighet att välja på två olika huvudrättssalternativ varje dag som mat serveras Senaste värde Acceptabla värden 2016 2018 2019 2020 0 av 3 1 av 3 2 av 3 3 av 3 Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen.

Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill. och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, inspirera och motivera till samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Sundsvalls kommun och Mittuniversitet(MIUN) har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt.
Weekendtips stockholmTekniska nämndens långsiktiga plan 2020-2023 - Enköpings

8. 2.1. Miljöcertifieringssystem. 8. 2.2. Uppföljning inom kommuner i Stockholms län. 9.