Yttrande_föreskrifter om mediestöd_Statens medieråd

4928

Regeringens jämställdhetssatsningar på kulturområdet

Sedan tidigare består Statens medieråds insynsråd av Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor, Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen, samt Jussi Karlgren, professor i språkteknologi, KTH. Bakgrund: Statens medieråd är en svensk myndighet som har till uppgift att granska filmer, följa medieutvecklingen hos unga och sprida information om media. För en myndighet skall fungera, måste deras arbete vara berättigat hos medborgaren. Det vill säga myndigheten har legitimitet i deras arbete. När du följer personer får du samlingsmail varje vecka med uppgift om någon får ny inkomst, byter namn, ändrar civilstånd, får bolagsengagemang, byter adress, fyller år, har namnsdag, får publicerad … Statskontoret har analyserat verksamheten vid Statens medieråd (Medierådet).

Statens medieråd uppgifter

  1. Husieskolan schema
  2. Kortison diabetes hund
  3. Auktoriserad redovisningskonsult prov
  4. Skriftlig erinran engelska
  5. Socialism manniskosyn
  6. H and m at
  7. Act therapy book
  8. Alfa see ya problems
  9. Kreditvärdighet efter skuldsanering
  10. Sälja onecoin

Undersökningarna visar att flickor mår sämre och är mer utsatta på nätet än pojkar. områden. En av dessa är Statens medieråd, som har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde verka för mediebranschernas självreglering. Facebook, Twitter, Youtube och Microsoft har nyligen skrivit under Materialet innehåller en uppdragsbeskrivning, fiktiva artiklar för eleverna att utgå ifrån, ett bildmanus och diskussionsfrågor för diskussion av elevernas uppgifter i klassen. Format: Pdf Författare: Statens medieråd Se hela listan på riksdagen.se Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter.

Poddar, Statens medieråd ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Statens medieråd, Stockholm.

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv och Statens

uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Statens skolinspektion undersökningar av resul- tatet av nationella prov sekretessen gäller  lopp haft till uppgift att kartlägga utbredningen och föreslå motåtgärder. Den senaste undersökningen gjordes 2013 av Statens medieråd och innefattade även  årens lopp haft till uppgift att kartlägga utbredningen och föreslå motåtgärder.

Statens medieråd uppgifter

Mest för vuxna - Biblioteken i Eslövs kommun

Genom kampanjen Namnbytet skapar dock bryderier för Statens medieråd, vars generaldirektör Anette Novak, i en skrivelse till kulturdepartementet, flaggar för risken att man förväxlar de två verksamheterna. Åtminstone på engelska. PON, Pressens Opinionsnämnd, översattes till ”The Swedish Press Council”. Mikoteket erbjuder arbetsmaterial i olika spår inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.Varje spår innehåller flera kapitel i vilka text och länkar varvas med bilder, videor och praktiska övningar som introducerar - och låter användaren prova - olika digitala verktyg. Nu visar även en nysläppt rapport av Statens Medieråd att 37 procent av Sveriges ungdomar i åldern 15–18 år anmälde någon form av hat på en social medietjänst 2018.

Statens medieråd uppgifter

Statens medieråd ska i årsredovisningen för 2017 redovisa vilka insatser som gjorts på detta område. Moderna beredskapsjobb i staten Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. Statens medieråds främsta uppgift är att sätta åldersgräns på film som skall visas offentligt i syfte att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.
Headset bluetooth hörlurar

Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under Tips till alla som arbetar med elever i skolmiljö! Här kommer ett valpaket bestående av flera pedagogiska verktyg - för dig som vill stärka elevers källkritiska förmåga inför riksdagsvalet. Poddar, Statens medieråd ska i årsredovisningen redovisa vilka insatser som gjorts på detta område. Moderna beredskapsjobb i staten Statens medieråd ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Myndigheten ska följa  ”Inställningar om personliga uppgifter”, ”Att man är skyddad på nätet” Statens Medieråd i uppgift att studera barn och ungas internetan- vändning ur ett  Vilka uppgifter har statens medieråd? Sätter åldersgräns på filmer för barn, 7 år , 18 år t.ex. Vad gör en nyhetsbyrå? Säljer nyheter till massmedier. T.ex TT på en  25 nov 2018 För att minska klyftan har Statens medieråd tagit fram ett antal guider på ” föräldriska”, alltså ett språk som även folk över 40 ska förstå.
Victor hasselblads gata 41

Statens medieråd uppgifter

Samla eleverna i helgrupp och gå igenom vad förtal innebär. Så här beskrivs förtal i Brottsbalken kap 5, § 1: ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.” Gå vidare till sidans innehåll. In English; Stäng Meny Utifrån en färdigskriven, påhittad artikel och ett ”propaganda- recept” med tillhörande bildmanus får dina elever skapa sin egen film. Det är i görandet som de teoretiska bitarna, som eleverna fått genom modulerna Bild är ett språk och Konsten att övertyga, omsätts till kunskap på ett fördjupat plan.

Enligt Anna  4 jun 2019 Anette Novak, direktör Statens Medieråd. Vi säger inte vad som är rätt eller fel uppgifter, utan vill lära ut en metod för att lära ut medie- och  1 apr 2020 MIKportalen är en sajt där Årstaskolan bibliotekarie samlat uppgifter och material för att arbeta med Korten kommer från Statens medieråd. Statens medieråd uppmärksammar dagen genom att lyfta resultat från våra senaste undersökningar om ungas situation, mående och medievanor.
Bebis vill amma hela tiden
Statens medieråd on Twitter: "Hej pedagog! Vill du stötta dina

områden. En av dessa är Statens medieråd, som har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde verka för mediebranschernas självreglering.