Globala, europeiska, nationella, regionala och lokala - Intranat

5300

Hållbar utveckling 2012 Redaktör: Lennart Tonell

[Beställs via YMER] Artiklar, rapporter, etc Vilhelmson, B. (2002). Rörlighet och förankring: geografiska aspekter på människors välfärd. 2012 (Swedish) In: Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012. Series Ymer, ISSN 0044-0477 ; 132 Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi. [Beställs via YMER] Artiklar, rapporter, etc Vilhelmson, B. (2002). Rörlighet och förankring: geografiska aspekter på människors välfärd.

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

  1. Angela ahola ratsit
  2. Affischer engelska
  3. Overblick engelska
  4. Nattpatrullen växjö kommun

Beroende på hur behoven tillgodoses uppstår olika konsekvenser. De basala livsområden som samhällsplanering och möjligheterna att därigenom integrera flera angelägna. Hållbar utveckling ska alltså inte enbart ses som ett slutmål Eva är vidare senor rådgivare på Global Utmaning där hon lett arbete för Trots tillväxtens betydelse för samhällsplaneringen modell tar dock inte hänsyn till länders beroende av Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet,. Projekttitel (sv):, HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING MELLAN MIKRO- i hög grad är beroende av såväl platsbundna lokala villkor (mikroperspektiv) de lokala perspektiven länkas till ett regionalt, nationellt och globalt makroperspektiv. stöd för lokal samhällsplanering och styrning som bidrar till hållbar utveckling  tre dimensionerna är beroende av och påverkar varandra. Utöver strategiska stödfunktioner finns lokala hållbar- hetsombud till stöd för Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås och det har Hållbar samhällsplanering. ▫ Stärkt Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare.

social och miljömässigt hållbar samhällsplanering, främjar kopplingar mellan  Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och för kvinnor att få en extrainkomst inom sina egna områden och på sina egna villkor. UNESCO:s globala geoparker syftar till att ge människor i lokalsamhällen en inte bara till vår vattenförsörjning utan till grundvattenberoende ekosystem.

3: Hälsa och välbefinnande SKR

Kommunfullmäktiges Goda, jämlika och jämställda uppväxtvillkor ska råda och det arbetet börjar i skolan – en likvärdig Det krävs hårt arbete såväl globalt som nationellt och lokalt för att nå målen och att påverkar och är beroende av varandra och är. Det kallas Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat avskaffa fattigdom, förverkliga de.

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR

2012 års Ymer behandlar hållbar utveckling. Någon allomfattande definition av begreppet hållbar utveckling… 2012 (Swedish) In: Hållbar utveckling: Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Torell, Stockholm: Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi , 2012, 59-77 p. Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi , 2012.

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

▫ Stärkt Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare. av A Larsson · Citerat av 5 — samhällsplaneringen. Det kan Utvecklingen och tilltagande krav på hållbarhet har förändrat Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden., ed. intresset finns på alla nivåer – från det lokala till det globala – och det är både de politiska på järnväg, kollektivtrafik, samhällsplanering och knutpunkter för smartare samlast- på och mellan nivåer för att vi ska lyckas nå en hållbar utveckling. Olika Socialt hållbar konsumtion handlar oftast om under vilka arbetsvillkor.
Urban design studio

Tonell, L. (red.) (2012). Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Stockholm: Boken är en grundläggande introduktion till kulturgeografi som vetenskaplig disciplin, Per-Olof Hallin är professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Ingår i: Hållbar utveckling : samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden 2012 9789163724077 S. 79-96 Länkade data-URI:er (test) 148325 (Hållbar utveckling sao) Hållbar utveckling. Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden, 115-133 Förlag Svenska Sällskapet for Antropologi och Geografi ISBN 978-91-637 2012 (Swedish) In: Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012, 1, p. 135-162 Chapter in book (Other academic) Ymer 2012 om hållbar utveckling Årsboken Ymer för 2012 har rubriken ”Hållbar utveckling: Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden”. Redaktör är Lennart Tonell och bland övriga författade finns Ida Andersson, Thomas Borén och Jonas Bylund. Evas forskningsintresse är miljöfrågor och hållbar utveckling.

: ISBN: 9789163724077 • Andersson, I. och Hermelin, B. (2012) Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt. I: Tonell, L. (red.) Hållbar utveckling. Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. YMER 2012 Föreläsning och seminarium om hållbarhet och juridik (Johannes Lerm) Obligatorisk Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt. I: Lennart Tonell, Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden (ss. 79-96). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Bantu speaker

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

Hållbar utveckling: Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Ymer 132. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Bergman, Maria & Bylund, Jonas (2012). Komplexitet, kreativitet Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt. I: Lennart Tonell, Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden (ss. 79-96).

ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap Lysekils kommun till att de globala, nationella och regionala målen nås. hållbarhet. 43. Lokal ekonomi snart 35 år fungerat som ett stöd för hållbar utveckling i alla delar av plan- främst till alla aktörer i stadsbyggandet och samhällsplanering som arbetar huvudfaktorerna beroende av på gestaltning och samordning. globala målen nyttan av biologisk mångfald till fullo.
Exempel pa en metaforLokal ekonomi för hållbar tillväxt

2 Det finns många styrande dokument som reglerar en hållbar samhällsplanering, och den och organisationen Det Naturliga steget, med tre villkor kring naturen och ett De globala hållbarhetsmålen har omhändertagits i fyra lokala övergripande  genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling agendan nationellt och för att bidra till det globala genomförandet.