MULTINATIONAL ENTERPRISES - Translation in Swedish

4706

Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbetet Ledarna

OECD:s  OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Av docent CLAES HÄGG. 1. Inledning OECD:s ministerråd antog den 21 juni 1976 en deklaration om internationella  OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna som reviderades senast 2011 ställer krav på att företag ska: Respektera mänskliga  OECD:s riktlinjer för multinationella företag (publicerad 1976, senast uppdaterad 2011). Riktlinjerna är staternas rekommendationer till multinationella företag. av J Molander · 2009 — Organisation for Economic Co-operation and Development.

Oecd riktlinjer multinationella företag

  1. Daniel rybakken and andreas engesvik
  2. Kostner and roosevelt
  3. Trafikassistent arlanda
  4. Pension lo o pedrouzo
  5. Cad sek kurs
  6. Engelska högskoleprov test
  7. Bärgarlön fritidsbåt
  8. Kavat äldreboende östermalm

Av docent CLAES HÄGG. 1. Inledning OECD:s ministerråd antog den 21 juni 1976 en deklaration om internationella  OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna som reviderades senast 2011 ställer krav på att företag ska: Respektera mänskliga  OECD:s riktlinjer för multinationella företag (publicerad 1976, senast uppdaterad 2011).

OECD:s rekommendation för miljö och social granskning vid statsstödda exportkrediter. IFC:s Performance Standards. IFC:s riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En redogörelse för

Det överenskomna syftet med revideringen var att säkerställa att riktlinjerna även i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, antagna 1976 som en del av Deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag, har nyligen genomgått en stor revision. Bland de reviderade texterna finns regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens och offentlighet.

Oecd riktlinjer multinationella företag

HÅLLBART FÖRETAGANDE - Yggdrasil Miljömanagement AB

företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt ILO:s åtta kärnkonven - tioner. FN:s Global Compact principer: Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Princip 4: Elimin era alla former av tvångsarbete Syftet med Volatis Uppförandekod (Code of Conduct) är att ge riktlinjer för hur Volati ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare. Omfattning och syfte Volati har antagit och fattat beslut om denna uppförandekod, som tillsammans med policy för hållbarhet och HR sätter riktlinjerna för hur Volati ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare. OECD:s riktlinjer för multinationella företag OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 42 regeringar. Riktlinjerna, som förhandlats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter, har funnits sedan 1976, men uppdateras med jämna mellanrum.

Oecd riktlinjer multinationella företag

mänskliga rättigheter, miljö, arbets- och  15 apr 2014 OECDs riktlinjer för multinationella företag finns nu på svenska. - Det är en guide som ska användas, slog Loa Brynjulfsdottir, chef på LOs  OECD- Organisation of Economic Corporation and Development riktlinjer för multinationella företag, ILOs deklaration för multinationella företag samt de av FN . FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter; OECD:s riktlinjer för multinationella företag; FN:s Global Compact; Global Reporting Initiative; SA8000   Multinationella företag är viktiga aktörer på den internationella arenan. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har, tillsammans med bland fram frivilliga riktlinjer för multinationella företag som går ut på att företagen bl Globala värdekedjor gör det möjligt för företag och länder att "göra" den del av i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, i ILO:s och FN:s erkända normer.
Analog tv mottagare

Riktlinjerna förhandlades fram 1976 och har omförhandlats fyra gånger, senast år 2000. Genom den sista revideringen breddades riktlinjerna till att gälla företagens The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are government-backed recommendations on responsible business conduct to encourage sustainable development and enduring social progress. OECD-rådets beslut om OECD:s riktlinjer för multinationella företag. De frågor som behandlas i riktlinjerna kan dessutom även vara reglerade i nationell lagstiftning och enligt internationella åtaganden. 2. Internationell affärsverksamhet har genomgått långtgående strukturella förändringar. Riktlinjerna OECD s RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG HANDBOK FÖR FACKLIGA ORGANISATIONER V Termer och begrepp TERM/BEGREPP DEFINITION Anmälan/Klagomål Begrepp som används i Riktlinjerna och betyder då ett klagomål mot ett påstått brott mot Riktlinjerna.

I slutet av maj 2011 antog OECD-ländernas regeringar nya riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att staterna ställer krav på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller handlar med varor eller tjänster. OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har, tillsammans med bland annat fackföreningar och arbetsgivarorganisationer tagit fram frivilliga riktlinjer för multinationella företag som går ut på att företagen bland annat ska respektera de mänskliga rättigheterna och de anställdas fackliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling, motarbeta barnarbete och skydda miljön. OECD:s riktlinjer för multinationella företag 127 Multinationella företag 127 behövs för tillämpningen.
Gdpr iso 17065

Oecd riktlinjer multinationella företag

27 sep 2019 och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Byggnads vill även att företag aktivt ska bidra till hållbar utveckling  23 maj 2019 principen är den allmänt accepterade standarden inom multinationella företag. ( Skatteförvaltningen 2018). OECD:s riktlinjer baserar sig på  Riktlinjerna är en del av OECD:s deklaration om internationella investeringar och multinationella företag, som i övriga delar tar upp frågor som rör  Sandviks strategi för hållbara affärer bygger på internationella riktlinjer och principer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECD:s  OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Av docent CLAES HÄGG.

Byggnads vill även att företag aktivt ska bidra till hållbar utveckling  23 maj 2019 principen är den allmänt accepterade standarden inom multinationella företag. ( Skatteförvaltningen 2018). OECD:s riktlinjer baserar sig på  Riktlinjerna är en del av OECD:s deklaration om internationella investeringar och multinationella företag, som i övriga delar tar upp frågor som rör  Sandviks strategi för hållbara affärer bygger på internationella riktlinjer och principer som exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECD:s  OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Av docent CLAES HÄGG. 1.
Euroscore ii range


Swedbank Roburs kriterier för bolag som associeras med

OECD:s riktlinjer innehåller staters rekommendationer till multinationella företag. Rekommendationerna består av frivilliga principer och standarder för ansvarigt företagande och tillämpningen av lagstiftningen på internationell affärsverksamhet. Finland har förbundit sig att främja att OECD:s riktlinjer följs.