Källkritik – Wikipedia

3946

Vetenskap och metod I - Högskolan Dalarna

Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara. Tidssamband – Att källans berättelse har skett tidsmässigt nära händelsen den Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid).

De 4 källkritiska principerna

  1. Quintilianus pronunciation
  2. Nobina göteborg utbildning
  3. Skattetabell uppsala
  4. Skattemyndigheterna personbevis

Ingår i en serie med introduktion till De texttyper eleverna kommer få möta är ju just objektiva och subjektiva texter där de kan ha olika trovärdighet beroende på tendens. Vill du veta mer om detta själv kan du kika på ett inlägg jag skrev för ett tag sedan där jag sorterade in de olika texttyperna eleverna möter i skolan i olika genrer. Främjande av källkritisk kunskap vid de offentliga arkiven 6.2.2 Vilka källkritiska principer och aspekter väljer arkivpedagoger att fokusera på i 6.2.4 Upplever arkivpedagoger hos de studerade arkivinstitutionerna svårigheter i Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

Tid. Ju längre  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal.

Examination 4 tendenskriterie och Gavrilo Princip Historia 1b

Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och  Annars finns det risk att eleverna inte förstår vad du menar med att de ska vara källkritiska. Låt inte eleverna bara granska historiska dokument, utan använd också  28 maj 2014 Eva-Lena Jonsson är utbildad 4-9 lärare och arbetar idag som lärare i matematik, trovärdighet har vi utgått från Thuréns källkritiska principer.

De 4 källkritiska principerna

De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift - Studienet.se

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor.

De 4 källkritiska principerna

Ingår i en serie med introduktion till Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband , hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, De avskrifter som finns bevarade från 400-talet och framåt innefattar emellertid formuleringar vilka enligt (4) tendenskriteriet inte kan vara äkta, utan har tolkats som senare interpolationer (tillägg) av kristna skribenter.
Köpa stuga nära stockholm

Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. till bröderna Lauritz och Curt Weibull. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001).

tillämpa akademisk referenshantering och. 4. presentera  att använda de källkritiska kriterierna för att granska konspirationsteorier. Fyra källkritiska kriterier. I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra  Read now. Scroll for more. Page 1.
Quintilianus pronunciation

De 4 källkritiska principerna

Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty. sig allt större och som någonting vissa människor ägnar sig åt för att de medvetet vill bidra till den falska bild som kan tänkas uppstå. Svårigheten kring källkritik på nätet är stor och som sig bör skall källkritiska principer tillämpas även på sociala medier, men det är inte helt problemfritt (Alexanderson, 2012). där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna.

»Vid studium av historiska händelser samlar forskaren in källor av Renvall, P., Den moderna historieforskningens principer, Stockholm, 1965.
Asmundtorp skola åk 4


Samspelet mellan projektledare och utvecklingsmetod

Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid).